23. - 24. mai 2022

Hotel Norge, Kristiansand

om agdermøtet

Vi har noen viktige oppgaver foran oss i denne landsdelen: vi skal utvikle teknologi, produkter og tjenester som kan redusere utslipp og skape nye, grønne jobber.
Vi skal få flere til å flytte hit, bidra til at arbeidslivet får tak i den kompetansen de trenger og inkludere flere som i dag står utenfor arbeidslivet. Vi tror mange av løsningene for fremtiden allerede finnes, men de må realiseres.
 

Du trengs for å bedre levekårene på Agder
Du trengs i det grønne skiftet på Sørlandet
Du trengs for å skape jobbene vi trenger 


Derfor trengs du på Agdermøtet 2022, og derfor samler vi engasjerte nøkkelpersoner fra alle sektorer i hele Agder for å finne veien videre sammen. 

 Vi får til mer sammen enn hver for oss. 

 Vi gleder oss til å møtes!

arrangører

agdermøtet 2022

Programmet oppdateres fortløpende

Mandag 23. mai

15.30 – 23.00

Agdermøtets bidrag – oppdraget
Festmiddag med mening, og underholdning
Du skal bli overrasket og opplyst

 

Tirsdag 24. mai i Stup, Hotel Norge, Kristiansand

09.00 – 15.00   Her møter du 200 beslutningstakere fra Agder, samt:

  • Øystein Dørum, sjefsøkonom i NHO
  • Peggy Hessen Følsvik, leder i LO
  • Terje Andersen, Adm. direktør i Morrow Batteries
  • Helge Aasen, Konsernsjef i Elkem
  • Trond Bjorvand, Bitpro
  • Øyvind Vedal, direktør i NAV Agder
  • Karen Landmark, Dir. S&B Development, Greenstat
  • Flere navn kommer