20. - 21. januar 2020

Hunsfos næringspark, Vennesla
påmelding

om agdermøtet 2020

Vi får til mer sammen enn hver for oss. Nye Agder skaper nye muligheter for å bygge en større, sterkere og enda mer samlet landsdel. Der vi sammen spiller hverandre bedre. Der vi sammen finner nye løsninger. Der vi sammen kan strekke oss lengre og mot mer ambisiøse mål.

De nye mulighetene er der. Men vi må sammen finne ut hvordan vi kan gjøre muligheter til realiteter. Den jobben begynner nå – og du er invitert.

Derfor får du også denne invitasjonen til «Agdermøtet 2020». Her samler vi 300 nøkkelpersoner fra ulike sektorer og ulike deler av hele regionen for å utveksle ideer, løfte frem gode prosjekter og bygge nye og sterkere nettverk.

Vi håper å se deg når vi samles i Hunsfos Næringspark i Vennesla mandag 20. januar kl 1600.

Vi blir sterkere med deg på laget!

 

Fakta:

Agdermøtet 2020 er regionens felles markering av at Aust- og Vest-Agder blir nye Agder. 300 utvalgte gjester er invitert til å delta og å bidra til å skape et best mulig grunnlag for en større og sterkere region. Vi møtes om ettermiddagen mandag 20. januar der vi også arrangerer felles festmiddag. Tirsdag 21. januar fortsetter møtet med inspirerende foredrag og gode muligheter til å påvirke hvilke prioriteringer og hvilke veivalg nye Agder bør gjøre!

arrangører

program 2020

Programledere: Zelia Moss og Mats Winther Maltby

 

Mandag 20. januar

15.15   Buss fra Fylkeshuset i Agder i Kristiansand. Tordenskjoldsgate 65. 

1600               Registrering

1630-1830

 • Fylkesordfører Arne Thomassen
 • Diversity Icebreaker: Slik bygger vi bedre team
 • Ståle Økland
 • Ken André Ottesen, «BADesken»


1830                Festmiddag med underholdning

 

Tirsdag 21. januar

09.00   Buss fra Fylkeshuset i Agder i Kristiansand. Tordenskjoldsgate 65. 

1000-1130      

 • Steffen Syvertsen, adm. direktør Agder Energi
 • Habiba Stray, leder i Hyperion – foreningen for fantastiske fritidsinteresser
 • Sunniva Whitaker, rektor UiA
 • Kjell Ingolf Ropstad, barne- og familieminister

1130-1330       Lunsj og parallellseminarer

 • Bærekraftig vekst
 • Nyskaping
 • Fremtidens velferdstjenester
 • Regionens kompetansebehov

1330-1450:     Regjeringens demografiutvalg: Hvordan møter regionen utfordringene?

Victor Norman leder et regjeringsoppnevnt utvalg som skal finne løsninger som sikrer kompetanse og rekruttering i hele landet. Nå inviterer de Agder til å bidra med landsdelens innspill til arbeidet!

1500-1600:    

 • Den nye medievirkeligheten
  Hvordan vil medielandskapet i regionen endre seg med etableringen av Polaris Media Sør?
  Samtale ledet av Finn Holmer Hoven. I panelet møter vi:
 • Trine Skei Grande, Kultur- og likestillingsminister
 • Per Axel Koch, konsernsjef i Polaris Media
 • Sveinung Jensen, rådgiver og tidl. redaktør i Lister24
   
 • Nina Mevold, direktør Sørlandets sykehus

 

 • Tine Sundtoft, fylkesrådmann

Ønsker du å delta?
Det er mange som ønsker å delta på Agdermøtet og vi blir fort fulltegnet.
Men det er mulig å melde seg på vår venteliste, så tar vi kontakt med deg tidlig i januar hvis du får en plass.